obraz "Preludium"

zdjęcie obrazu "Preludium"
"Preludium" to collage z duszą.

Wykonany został z klawiszy wiedeńskiego fortepianu koncertowego z 1924 roku. Fortepian ten mimo niezwykłej urody nie był już zdolny do gry. Obraz Preludium pokazuje urodę klawiszy, na których, sądząc po stopniu  zużycia, zostawił skrawek swej duszy niejeden pianista.Projekt: Monika Onoszko / onoMono